background

Zenetörténet-zeneirodalom • "Mit kellene tenni? Az iskolában úgy tanítani az éneket és zenét, hogy ne gyötrelem, hanem gyönyörűség legyen a tanulónak, s egész életére beleoltsa a nemesebb zene szomját... Sokszor egyetlen élmény egész életére megnyitja a fiatal lelket a zenének. Ezt az élményt nem lehet a véletlenre bízni: ezt megszerezni az iskola kötelessége."
  (Kodály Zoltán, 1929.)

  A Józsefvárosi Zeneiskolában a zenetörténet-zeneirodalom tantárgyra szolfézs-, elméleti alapok hátterének megszerzése után, legalább 4 év szolfézs osztály elvégzése után irányítjuk növendékeinket. E fontos, zenei műveltséget adó tantárgyat tanulhatják a hangszer mellett melléktárgyként, de főtárgyként is.

  Cél: a zenei műveltség megszerzése, a zene megszerettetése, hogy növendékeink immár továbbképzősként, zenei tudással távozhassanak, s magukkal vihessék egy életre mindazt, ami szebbé, boldogabbá, gazdagabbá teheti egész életüket.

  "A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Aki nem él vele: lelki vérszegénységben él és hal. Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be."
  (Kodály Zoltán: Mire való a zenei önképzőkör, 1944.)

  A zenetörténet-zeneirodalom tárgyat 1985 óta Munia Zoltán tanítja, aki egyben e tantárgy országos kerettantervi programjának kidolgozója is.

  Tanulóink számára max. 8 év áll rendelkezésére, hogy megismerhessék és átfogó rálátást szerezzenek a teljes zenetörténetben, amit heti 2x45 perces órában, szerdánként 17.oo - 18.3o-ig tanulhatnak.
  Függően a csoport összetételétől, képességeitől, készségszintjétől, hangszeres összetételétől, éneklési készségének figyelembevételével vezet a szaktanár.
  Lehetőség szerint sor kerül a megismertetendő korstílus széleskörű áttekintésére, az itt munkálkodó zeneszerzők művészetére, de legfőképp a művek elemzésére, s alkalmasint 1-1 alkotás komplett megszólaltatására (kórus-zenekar), melyhez már több ízben csatlakoztak a zeneiskola más tanszakai, sőt egész tantestülete is, közösen együtt muzsikálva a zeneirodalom csoporttal.

  Zeneirodalom csoportunk volt növendékeinkkel, tantestületünkkel kiegészülvén, neves művészek közreműködésével szerepelt már - oratorikus, jótékonysági hangversenyeken - a Józsefvárosi Főplébániatemplomban, a Városháza Dísztermében, a VASAS Szakszervezeti Szövetség Székházában, a Pesti Vigadóban, valamint a Budapest Kongresszusi Központban.

  "Zeneértővé... csak aktív zenei tevékenység tehet, puszta zenehallgatás magában nem elég."
  (Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat - Utószó - 1961.)

  A Zeneiskola különleges kínálata, a komplex művészetszemlélet kialakításának és a KODÁLYI zenepedagógiai koncepció elsődlegességének párhuzamos megvalósítása számítógépes, videoprojektoros, vízuális és gyakorlatcentrikus óravezetéssel, melyet a zenetörténet-zeneirodalom tantárgy tanításában valósított meg az iskola.
  Volt növendékeink hosszú évek után is visszajárnak hozzánk érdeklődőként, váratlan vendégként, akik előtt örökre nyitott a tanterem ajtaja.

  Szeretettel várjuk azokat is, akik ebből részesülni szeretnének!

   

  Camille Saint-Saëns - "Tollite Hostias"