background
 

Számlaszám: 10103805-51039636-00000007
Adószám: 18011665-1-42
Budapest Bank
1119. Budapest, Etele út 57
.

 

Az Alapítvány célja:

Közvetlenül vagy az iskolán keresztül támogatja a Józsefvárosi Zeneiskola/vagy jogutódja növendékeinek zenei, esztétikai, erkölcsi nevelését, az oktatás tárgyi feltételeinek javítását.

Az Alapítvány az alábbi célok elérését szorgalmazza:

-hangszerek vásárlása, karbantartása
-oktatáshoz szükséges eszközök beszerzése
-a zeneiskolai tanulók általános kultúrálódását és szakmai fejlődését ösztönző pedagógiai tevékenység (pályázatok, versenyek, hangversenyek, fesztiválok rendezése), anyagi feltételeinek javítása
-országos versenyek részvételi költségeinek fedezése
-tanulmányi ösztöndíj fizetése
-kimagasló teljesítményt nyújtó növendékek jutalmazása
-a zeneiskola bel- és külföldi kapcsolatainak segítése
-bármely olyan cél megvalósítása, amely rövidebb vagy hosszabb távon a Zeneiskola és általa a növendékek érdekeit szolgálja.

Az Alapítvány nyitott.

Csatlakozhat hozzá bármely magán- és jogi személy, beleértve magánszemélyek társaságát is.
A mindenkori adományozó kívánsága szerint annak nevét és az adományt nyilvánosságra hozza, vagy titkosan kezeli.
Az Alapítvány besorolási kategóriája: közhasznú szervezet.

Eredmények :

Legutóbb a Józsefvárosi Zeneiskola jubileumi koncertje szervezését és a Jubileumi Évkönyv kiadását támogattuk. Hagyományainkhoz híven, jelentős összeggel járultunk hozzá tanulóink nyári táboroztatásához. A könyvtár beszerzéseiben és audiovizuális eszközök vásárlásához is számottevő anyagi segítséget nyújtottunk. 2008 év II. felében, a civil szervezetek számára kiírt pályázaton nyertünk önkormányzati támogatást "Viva la musica" címmel, a tehetséggondozás és a hagyományok ápolása érdekében készített pályázatunkra. A személyi jövedelemadók 1%-ából 411908 FT-ot kaptunk, melyet az oktatás színvonalának megörzésére, tárgyi-technikai feltételek jobbítására fordítottunk az Alapító okirat szerint.